İKİZLER DEMİR ÇELİK VE DALGIÇ POMPA

KÜKÜRT (S)

KÜKÜRT (S)

Demir ile birlikte FeS bileşiği oluşturarak, tane sınırlarında birikir ve malzemenin gevrek olmasına yol açar.
• 800 ºC - 1000 ºC arasında şekil değiştirme esnasında “kızıl sıcaklık kırılganlığı”
• 1200 ºC üzerinde sıcaklıklarda “akkor sıcaklık kırılganlığı” meydana getirir.
Bu sebeplerle çelik için zararlı bir element olarak kabul edilerek, giderilmesi yönünde çalışır. Ancak otomat çeliklerinde iki kartı kadar Mn ilave edilerek kullanılmak suretiyle, talaşlı işlenebilirlik kabiliyetini arttırmak amacıyla kullanılır. Genel olarak kaynak kabiliyetini ve sertleşebilirliği olumsuz etkiler.